Project Description

AR-CodeAR-CodeAR-Code
Насочете вашето мобилното устройство към изображението за да откриете дигиталното съдържание.

Това е кампания за първата интерактивна книга в България.
 • Локация: Глобална
 • Език: Български
 • AR Video
 • Video Player
 • Image Gallery
 • Website
 • Facebook
 • Twitter
 • Download PDF
 • YouTube
 • UI Elements
 • Fullscreen