Project Description

AR-CodeAR-CodeAR-Code
Насочете вашето мобилното устройство към изображението за да откриете дигиталното съдържание.

Тази кампания е примерна и ви дава възможност да се изследвате силата на AR-Code платформата.
  • Локация: Глобална
  • Език: Английски
  • Virtual Try-On
  • UI Elements
  • Fullscreen